Warunki ogólne zamówień
 1. Standardowo realizacja zamówienia trwa do 10 dni roboczych od momentu pisemnej akceptacji próby wyłączając okres transportu towaru.
 2. Firma EPUS nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu realizacji w sytuacji będącej następstwem strajków, zdarzeń pogodowych, brakiem surowca u dostawcy, brakiem części zamiennych u producenta maszyn i innych obiektywnie niezawinionych przyczyn.
 3. Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia pisemnie za potwierdzeniem w terminie do 2 dni roboczych od daty jego złożenia. Rezygnacja po tym terminie nie zwalnia z obowiązku dokonania zapłaty.
 4. Domyślnie dla każdego nowego wzoru żakardowego wykonywana jest próba w formie odcinka taśmy, która zostaje przedłożona zamawiającemu do akceptacji.
 5. W przypadku decyzji zamawiającego o realizacji zamówienia bez wykonywania próby, firma EPUS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w wyglądzie produktu finalnego względem jego wizualizacji.
 6. Zlecenie dokonania zmian we wcześniej zaakceptowanym wzorze może powodować naliczenie dodatkowej opłaty, proporcjonalnie do stopnia modyfikacji.
 7. Firma EPUS nie ponosi odpowiedzialności za nieświadome przyjęcie do realizacji bezprawnie użytych znaków towarowych.
 8. Ze względu na specyfikę technologii produkcji etykiet i taśm dopuszcza się odstępstwo ilości wyprodukowanej od ilości zamówionej w zakresie do ±10% każdego ze wzorów.
 9. W procesie stabilizacji tkaniny żakardowej dochodzi do jej nieznacznego skurczenia, różnie w zależności od wzoru. Wymiary opisane w zamówieniu odnoszą się do tkaniny przed stabilizacją.
 10. Dopuszcza się przesunięcie grafiki na etykiecie względem jej brzegów w zakresie do ±1.5 mm w odniesieniu do projektu.
 11. Firma EPUS nie jest w stanie zagwarantować idealnej powtarzalności kolorów przędz użytych do produkcji ze względu na możliwość zaistnienia różnic w odcieniach surowca u dostawcy pomiędzy jego kolejnymi dostawami.
 12. Możliwy jest odbiór lub dostawa towaru w partiach, jednakże opłata za całość zamówienia zostanie naliczona przy pierwszym odbiorze lub dostawie.
 13. Firma EPUS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie oraz zniszczenia będące wynikiem nieprawidłowego transportu towaru.
 14. Towar nieodebrany w terminie 1 miesiąca od daty realizacji zamówienia podlega utylizacji.
 15. Uwzględniane są reklamacje złożone w terminie do 10 dni roboczych od daty odbioru towaru. Podstawą reklamacji jest zwrot wadliwej partii w opakowaniu fabrycznym.
 16. Zamówienia należy składać w formie pisemnej opatrzone pieczęcią i czytelnym podpisem podmiotu zamawiającego. Dopuszcza się nadsyłanie takich zamówień emailem lub faxem.
 17. Wszystkie uzgodnienia telefoniczne muszą być potwierdzone pisemnie, emailem lub faxem. Firma EPUS nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w parametrach zamówień dokonywane telefonicznie.
 18. Zamawiający, poprzez złożenie zamówienia, zobowiązuje się do dokonania zapłaty kwoty wynikającej z faktury, która opisuje jego zamówienie.

W okresie od 24 grudnia 2017 do 1 stycznia 2018 dział obsługi klienta oraz dział produkcji jest nieczynny. Prosimy o uwzględnienie tego faktu w swoich planach produkcyjnych.

aktualności
Okładka, ulotka oraz niesymetryczne zaprasowanieOkładka, ulotka oraz niesymetryczne zaprasowanie
Trzy nowe sposoby konfekcji poszerzają zakres możliwości umieszczania wszywek na produkcie końcowym. zobacz

Tarcze szkolneTarcze szkolne
oferujemy róznego rodzaju tarcze do aplikacji na mundurki szkolne.

Nowe sposoby konfekcjonowaniaNowe sposoby konfekcjonowania
Oferujemy nowe sposoby konfekcjonowania etykiet: zaprasowane końce asymetrycznie, zaprasowane końce jednostronnie, zaprasowane na pół - omni, z taśmą termiczną, zaprasowane na pół taśmy.

UszlachetnianieUszlachetnianie
Dzięki szerokiej gamie procesów uszlachetniających jesteśmy w stanie zaspokoić wymagania każdego klienta.

zobacz więcej

masz pytania?
Dowiedz się więcej...

Zakład Pasmanterii EPUS
ul. Wysoka 20, Łódź, Polska
tel.: +48 (42) 676 41 00
fax: +48 (42) 674 05 23
email: info@epus.pl
www.epus.pl
epus.labels

zobacz więcej