Warunki ogólne zamówień
 1. Standardowo realizacja zamówienia trwa do 10 dni roboczych od momentu pisemnej akceptacji próby wyłączając okres transportu towaru.
 2. Firma EPUS nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu realizacji w sytuacji będącej następstwem strajków, zdarzeń pogodowych, brakiem surowca u dostawcy, brakiem części zamiennych u producenta maszyn i innych obiektywnie niezawinionych przyczyn.
 3. Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia pisemnie za potwierdzeniem w terminie do 2 dni roboczych od daty jego złożenia. Rezygnacja po tym terminie nie zwalnia z obowiązku dokonania zapłaty.
 4. Domyślnie dla każdego nowego wzoru żakardowego wykonywana jest próba w formie odcinka taśmy, która zostaje przedłożona zamawiającemu do akceptacji.
 5. W przypadku decyzji zamawiającego o realizacji zamówienia bez wykonywania próby, firma EPUS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w wyglądzie produktu finalnego względem jego wizualizacji.
 6. Zlecenie dokonania zmian we wcześniej zaakceptowanym wzorze może powodować naliczenie dodatkowej opłaty, proporcjonalnie do stopnia modyfikacji.
 7. Firma EPUS nie ponosi odpowiedzialności za nieświadome przyjęcie do realizacji bezprawnie użytych znaków towarowych.
 8. Ze względu na specyfikę technologii produkcji etykiet i taśm dopuszcza się odstępstwo ilości wyprodukowanej od ilości zamówionej w zakresie do ±10% każdego ze wzorów.
 9. W procesie stabilizacji tkaniny żakardowej dochodzi do jej nieznacznego skurczenia, różnie w zależności od wzoru. Wymiary opisane w zamówieniu odnoszą się do tkaniny przed stabilizacją.
 10. Dopuszcza się przesunięcie grafiki na etykiecie względem jej brzegów w zakresie do ±1.5 mm w odniesieniu do projektu.
 11. Firma EPUS nie jest w stanie zagwarantować idealnej powtarzalności kolorów przędz użytych do produkcji ze względu na możliwość zaistnienia różnic w odcieniach surowca u dostawcy pomiędzy jego kolejnymi dostawami.
 12. Możliwy jest odbiór lub dostawa towaru w partiach, jednakże opłata za całość zamówienia zostanie naliczona przy pierwszym odbiorze lub dostawie.
 13. Firma EPUS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie oraz zniszczenia będące wynikiem nieprawidłowego transportu towaru.
 14. Towar nieodebrany w terminie 1 miesiąca od daty realizacji zamówienia podlega utylizacji.
 15. Uwzględniane są reklamacje złożone w terminie do 10 dni roboczych od daty odbioru towaru. Podstawą reklamacji jest zwrot wadliwej partii w opakowaniu fabrycznym.
 16. Zamówienia należy składać w formie pisemnej opatrzone pieczęcią i czytelnym podpisem podmiotu zamawiającego. Dopuszcza się nadsyłanie takich zamówień emailem lub faxem.
 17. Wszystkie uzgodnienia telefoniczne muszą być potwierdzone pisemnie, emailem lub faxem. Firma EPUS nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w parametrach zamówień dokonywane telefonicznie.
 18. Zamawiający, poprzez złożenie zamówienia, zobowiązuje się do dokonania zapłaty kwoty wynikającej z faktury, która opisuje jego zamówienie.strona główna    wszywki żakardowe    zaprasowanie na pół    zaprasowane końce    odcinki    taśmy żakardowe    wieszak    okładka    dowolny kształt    obszywane nicią    przywieszka do zamka    naklejka    naprasowanka    manhattan    ulotka    niesymetryczne    odcinki podwinięte    lamówka    kieszonka    etykiety kartonowe    projekty wzorów    częste pytania    informacje o firmie    warunki zamówień    oferty pracy    aktualności    galeria    cennik    zapytanie ofertowe    dane kontaktowe    wyślij email    polski    english    deutsch    русский   
Zakład Pasmanterii EPUS © 2023 Producent metek odzieżowych i wszywek tekstylnych